SHIBAJUKU GIRLS ( è)
21 2016

SHIBAJUKU GIRLS ( è)

Fashion Dolls – Shibajuku Girls!
, !
! ! 
,  
, ! 
 
?
Shibuya () Harajuku ()  
Shibuya + Harajuku  = Shibajuku
, ,  
 
SHIBAJUKU?
5
33!
,
4
 
?
2017
- 2017